Členem ve výborech

Poslanecká sněmovna. Člen od 21. 10. 2017

Výbor
Petiční výbor, členka od 28. 11. 2017
Výbor pro sociální politiku, členka od 28. 11. 2017
Petiční výbor, ověřovatelka výboru od 29. 11. 2017
Petiční výbor, místopředsedkyně od 6. 12. 2017
Výbor pro zdravotnictví, členka od 15. 12. 2017

Podvýbor
Podvýbor pro preventivní programy, přednemocniční zdravotní péči a práva pacientů, členka od 14. 2. 2018
Podvýbor pro sociální služby a osoby zdravotně postižené, členka od 15. 2. 2018
Podvýbor pro sociální služby a osoby zdravotně postižené, místopředsedkyně od 15. 2. 2018

Klub
Poslanecký klub ANO 2011, členka od 24. 10. 2017

Meziparlamentní skupina v rámci MPU
Skupina ČR - Ruská federace, členka od 7. 3. 2018
Skupina ČR - Spolková republika Německo, členka od 7. 3. 2018
Skupina ČR - Spojené státy americké, členka od 10. 4. 2018
Skupina ČR - Čína, členka od 11. 4. 2018
Skupina ČR - Velká Británie, členka od 13. 4. 2018
Skupina ČR - Saudská Arábie, členka od 25. 4. 2018
Skupina ČR - Kuvajt, členka od 22. 5. 2018

Instituce
Správní rada VZP, náhradník od 24. 1. 2018